ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
บุคลากร
แบบสำรวจความคิดเห็น
ท่านคิดว่าโรคตับเกิดกับคนในภาคใด
ภาคเหนือ
ภาคกลาง
ภาคใต้
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ทุกภาคทั่วโลก
ดูผลโหวด
สถิติผู้เยี่ยมชม
เปิดเว็บไซต์ 04/08/2012
ปรับปรุง 23/08/2018
สถิติผู้เข้าชม 341067
Page Views 577455
ดาวน์โหลดเอกสาร
เอกสารภายใน
สำหรับผู้ดูแลระบบ
ชื่อผู้ใช้
รหัสผ่าน
ลืมรหัสผ่าน
ประวัติ(History)

ความเป็นมาโครงการโรคตับและกองทุนโรคตับ

                ข้าพเจ้า รศ.พญ.วัฒนา สุขีไพศาลเจริญ แพทย์ผู้เชี่ยวชาญทางด้านระบบทางเดินอาหารและตับ ได้ปฏิบัติราชการที่คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่นมาเกือบ 30 ปี ได้ดูแลโรคตับทุกชนิด แต่ยังมีความสงสัยว่าทำไมไวรัสตับอักเสบในคนภาคตะวันออกเฉียงเหนือไม่ลดลงซักทีเหมือนไม่มีการเปลี่ยนแปลงทั้งๆที่มีการฉีดวัคซีนป้องกันได้ในไวรัสตับอักเสบบี และสภากาชาดได้มีกติกาการตรวจคัดกรองเลือดให้ได้ตามมาตรฐาน ทั่วประเทศไทย ซึ่งอัตราการติดเชื้อในภาคอิสานยังมีเปอร์เซ็นต์ค่อนข้างสูงนอกจากนั้นโรคตับอักเสบอื่นๆ เช่น จากการดื่มสุรา เบียร์ หรือส่วนผสมที่มีแอลกอฮอล์ ก็มีมากขึ้นเรื่อยๆโดยเฉพาะในวัยรุ่น และยังมีโรคอ้วนจนตับอักเสบอีก ผลของตับอักเสบทุกชนิดไม่ว่าเกิดจากสาเหตุอะไรก็จะลงท้ายด้วยตับแข็งและมะเร็งตับ ข้าพเจ้าจึงได้เสนอความคิดเห็นนี้กับเพื่อนๆในกลุ่มใกล้ชิดที่มีอุดมการณ์เดียวกันจึงได้มีความคิดที่จะจัดกิจกรรมให้ความรู้ประชาชนเรื่อง รู้ทันภัยร้ายห่างไกลโรคตับ โดยจัดเป็นครั้งแรกในจังหวัดขอนแก่นที่โรงเรียนเทคโนโลยีภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ซึ่งการจัดงานในครั้งนั้นได้รับการตอบรับที่ดีจากประชาชน และในการจัดงานครั้งนั้นได้รับทุนสนับสนุนจากเพื่อนๆในกลุ่ม บริษัท รวมทั้งประชาชน และทุนส่วนตัว ทำให้งานลุล่วงไปได้ดี เมื่อหลังจากสรุปงานแล้วพบว่าอัตราการติดเชื้อ ทั้งไวรัสบีและไวรัสซี ยังสูงอยู่ เฉลี่ยแล้วมีไวรัสบีประมาณ 10% และไวรัสซีประมาณ 5% จึงคิดว่าควรจะทำงานนี้ต่อไปเรื่อยๆโดยกระจายออกไปหลายจังหวัดในภาคอิสาน และได้จัดตั้งกองทุนโรคตับขึ้นมา โดยได้รับเงินบริจาคก้อนแรกจาก ดร.ประภา ภักดิ์โพธิ์ ผู้จัดการโรงเรียนเทคโนโลยีภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ได้ให้เงินมา 50,000 บาทเป็นเงินก้อนแรกที่ตั้งต้นเป็นกองทุนและต่อมาปีที่ 2 ได้จัดงานเพื่อเผยแพร่ความรู้แก่ประชาชนที่จังหวัดอุดรธานี และสุรินทร์ซึ่งพบอัตราการติดเชื้อไม่แตกต่างกับปีแรก และในปีที่ 3 ก็ได้เงินสนับสนุนจาก ดร.ประภา ภักดิ์โพธิ์ อีกเป็นเงิน 1,000,000 บาท ซึ่งทำให้ทีมงานโรคตับยังอยู่ ต่อมาได้ตั้งชื่อเป็นชมรมโรคตับ โดยได้จัดงานเพื่อเผยแพร่ความรู้ให้ประชาชนทั่ว 8 จังหวัดในภาคอิสานและต่อมาชมรมโรคตับได้สมัครเข้าเป็นสมาชิกสมาพันธ์ตับอักเสบโลก (World hepatitisalliance) เมื่อวันที่ 3 พฤษภาคม 2555 โดยเป็นสมาชิกกลุ่มแรกในประเทศไทยที่ได้จัดกิจกรรมสอดคล้องและประสานไปกับสมาพันธ์ตับอักเสบโลก

Isan Livercare team

History

         After graduated the residency training program for internal medicine from Rama hospital, Mahidol University, Bangkok since 1983, Dr. Wattana Sukeepaisarnjaroen has practiced medicine as gastroenterologist and hepatologist at Srinagarind hospital, Faculty of Medicine, Khon Kaen University, Khon Kaen in Thailand. She notices that there are many liver diseases in this region such as hepatitis, cirrhosis, hepatoma and cholangiocarcinoma. One of the most etiologic causes of hepatoma is viral hepatitis, including B and C. The prevalence of all hepatitis and its complication, e.g., cirrhosis and carcinomas are not decreased especially those caused by viral hepatitis B and C; though, they are preventable. If we can put some interventions to change their natural course, those complications will be decreased which, in turn, people will be in good health and prolonged life.

         In 2010, to solve the above problem, a working team is formed. Our group composing of doctors, nurses, pharmacists, nutritionists, and physiotherapists called themselves as Isan Livercare team. Start taking care activities in Srinagarind hospital, Faculty of Medicine, Khon Kaen University as holistic medical management in our clinic. Then, extend outside the hospital by launching campaign in the private institute of technology, Khon Kaen province. No organization was believed in our group capability; therefore, we had to support our aspiration. ผู้ดููแลระบบ น.ส.มัณฑนา  สิงห์บัญ , นายชนิด  บุญชูศร  BM5701 

โทรศัพท์ 0874274093 , 043366558

Email : mantana.pad@gmail.com , mrchanid1308@gmail.com  , isanlivercare@gmail.com