บุคลากร
แบบสำรวจความคิดเห็น
ท่านคิดว่าโรคตับเกิดกับคนในภาคใด
ภาคเหนือ
ภาคกลาง
ภาคใต้
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ทุกภาคทั่วโลก
ดูผลโหวด
สถิติผู้เยี่ยมชม
เปิดเว็บไซต์ 04/08/2012
ปรับปรุง 15/03/2018
สถิติผู้เข้าชม 326472
Page Views 553702
ดาวน์โหลดเอกสาร
เอกสารภายใน
สำหรับผู้ดูแลระบบ
ชื่อผู้ใช้
รหัสผ่าน
ลืมรหัสผ่าน
ภาพกิจกรรม
การจัดอบรมเชิงปฏิบัติการ การตรวจความยืดหยุ่นของตับด้วยเครื่องไฟโบรสแกน
( จำนวน 0 รูป / ดู 191 ครั้ง )
โครงการให้ความรู้เรื่องตับอักเสบ ครั้งที่ 64 ณ โรงพยาบาลอำนาจเจริญ วันจันทร์ ที่13 มีนาคม 2560
( จำนวน 16 รูป / ดู 620 ครั้ง )
โครงการให้ความรู้เรื่องตับอักเสบ ครั้งที่ 62 ณ วัดป่าดานวิเวก จังหวัดบึงกาฬ วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2560
( จำนวน 7 รูป / ดู 265 ครั้ง )
โครงการให้ความรู้วันตับอักเสบโลก ปีที่ 6 ณ จังหวัดร้อยเอ็ด วันที่ 27 มกราคม 2559
( จำนวน 14 รูป / ดู 507 ครั้ง )
โครงการให้ความรู้วันตับอักเสบโลก ปีที่ 7 ณ จังหวัด สุรินทร์ วันที่ 12 กันยายน 2559
( จำนวน 23 รูป / ดู 660 ครั้ง )
โครงการให้ความรู้วันตับอักเสบโลก ปีที่ 6 ณ จังหวัดกาฬสินธุ์ วันที่ 26 เมษายน 2559
( จำนวน 19 รูป / ดู 480 ครั้ง )
โครงการให้ความรู้วันตับอักเสบโลก ปีที่ 6 ณ จังหวัดอุดรธานี วันที่ 15 มกราคม 2559
( จำนวน 14 รูป / ดู 557 ครั้ง )
โครงการให้ความรู้วันตับอักเสบโลก ปีที่ 6 ณ จังหวัดหนองคาย วันที่ 28 กรกฏาคม 2559
( จำนวน 13 รูป / ดู 512 ครั้ง )
โครงการให้ความรู้วันตับอักเสบโลก ปีที่ 7 ณ จังหวัดมหาสารคาม วันที่ 29 มิถุนายน 2559
( จำนวน 14 รูป / ดู 484 ครั้ง )
โครงการให้ความรู้เรื่องตับอักเสบ ปีที่ 6 ณ จังหวัดขอนแก่น วันที่ 21 สิงหาคม 2559
( จำนวน 12 รูป / ดู 399 ครั้ง )

ผู้ดููแลระบบ น.ส.มัณฑนา  สิงห์บัญ , นายชนิด  บุญชูศร  BM5701 

โทรศัพท์ 0874274093 , 043366558

Email : mantana.pad@gmail.com , mrchanid1308@gmail.com  , isanlivercare@gmail.com