ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
บุคลากร
แบบสำรวจความคิดเห็น
ท่านคิดว่าโรคตับเกิดกับคนในภาคใด
ภาคเหนือ
ภาคกลาง
ภาคใต้
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ทุกภาคทั่วโลก
ดูผลโหวด
สถิติผู้เยี่ยมชม
เปิดเว็บไซต์ 04/08/2012
ปรับปรุง 23/08/2018
สถิติผู้เข้าชม 341069
Page Views 577457
ดาวน์โหลดเอกสาร
เอกสารภายใน
สำหรับผู้ดูแลระบบ
ชื่อผู้ใช้
รหัสผ่าน
ลืมรหัสผ่าน
ข่าวความรู้เรื่องโรคตับ
ชนิดไวรัสตับอักเสบ โดย รศ.พญ.วัฒนา สุขีไพศาลเจริญ
ชนิดไวรัสตับอักเสบ
ตับอักเสบที่เกิดจากเชื้อไวรัสพบได้ 5 ชนิด
1. ไวรัสตับอักเสบ เอ
2. ไวรัสตับอักเสบ บี
3. ไวรัสตับอักเสบ ซี
4. ไวรัสตับอักเสบ ดี
5. ไวรัสตับอักเสบ อี

ไวรัสตับอักเสบ เอ
การติดต่อ ติดต่อโดยการรับประทานอาหาร นํ้าหรือเครื่องดื่มที่มีการปนเปื้อนของไวรัสในอุจจาระ โอกาสติดต่อทางเลือดน้อยมาก
อาการ ระยะฟักตัวปริมาณ 30 วัน เฉลี่ย 15-49 วัน อาการที่สำคัญ คือ ตัวเหลือง ตาเหลือง ตับโต ซึ่งพบได้ถึง 71% ภาวะตัวเหลืองตาเหลืองที่นานเกิน 12 สัปดาห์ เรียก cholestatic hepatitis 4 พบได้มากกว่าไวรัสชนิดอื่น แต่ก็หายไปหมดได้โดยไม่มีผลแทรกซ้อน และไม่กลายเป็น ชนิดเรื้อรัง
การวินิจฉัย ALT > 1,000 IU/ml,IgM anti-HAV พบได้ในระยะเฉียบพลันแต่ถ้าเป็นนานแล้ว Ig-G anti-HAV จะให้ผลบวกตลอดชีวิต
การรักษา ไม่มีเพราะเป็นโรคหายเองได้ อาการตัวเหลือง ตาเหลืองหายไปอย่างรวดเร็ว และการทำงานตับกับมาเป็นปกติมากกว่า 85% ใน 3 เดือน และหายเป็นปกติใน 6 เดือน
การป้องกัน โดยการฉีดวัคซีน 0, 6 (12 เดือน) ใช้ทั่วไปในผู้ที่จะเดินทางไปยังประเทศที่มีเชื้อไวรัสชุกชุมหรือที่สัมผัสกับผู้ติดเชื้อ 5

ไวรัสตับอักเสบ บี
ไวรัสตับอักเสบ บี เป็น DNA ไวรัสซึ่งพบได้ทั่วโลกมีผู้ป่วยติดเชื้อในโลกมากกว่า 2 พันล้านคน มีการติดเชื้อมากกว่า 350 ล้าน และ 70% อยู่ในทวีปเอเชีย ในประเทศไทยยังมีการติดเชื้อสูงโดยเฉพาะประชาชนในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ พบอัตราการติดเชื้อไวรัส บี 11% 6 ส่วนใหญ่พบในวัยทำงาน และเป็นสาเหตุของการเกิดมะเร็งตับ (hepatocellular carcinoma) ถึง 80% 7
การติดต่อในประเทศที่กาลังพัฒนา
1. แม่สู่ลูก ซึ่งประชาชนในแถบเอเชียพบเป็นสาเหตุของการติดเชื้อมากกว่า 60% 8 โดยเฉพาะ แม่ที่มี HBeAg +ve
2. ในวัยเด็ก เป็นการติดเชื้อจากคนในครอบครัวที่มีเชื้อไวรัสให้แก่เด็กๆ
3. การฉีดยาที่ไม่มาตรฐาน เช่น การฉีดยาเสพติด
4. การได้รับเลือด ผลิตภัณฑ์ทางเลือด ที่มีเชื้อไวรัส ในประเทศไทยผู้ที่ได้รับเลือดก่อน พ.ศ.2518มีโอกาสเสี่ยงสูงต่อการติดเชื้อ
5. การติดต่อทางเพศสัมพันธ์ เช่น สามี-ภรรยา ,รักร่วมเพศ ไวรัสบีจึงถือว่าเป็นโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ชนิดหนึ่ง
6. การใช้สิ่งของมีคมร่วมกัน เช่น การสัก, มีดโกน, การเจาะหู, กรรไกรตัดเล็บ, แปรงสีฟัน
7. การติดต่อทางบาดแผลที่ผิวหนัง
หากมีการปนเปื้อนเลือดของผู้ติดเชื้อ เข้าทางบาดแผล หรือผิวหนังที่ถลอก ก็มีโอกาสติดเชื้อได้
บุคคลที่มีความเสี่ยงสูงต่อการติดเชื้อ
1.คนที่ใช้ยาเสพติดฉีดเข้าเส้นเลือด
2.ชายรักร่วมเพศ
3.ผู้ที่เปลี่ยนคู่นอนบ่อย
4.ผู้ที่มีเพศสัมพันธุ์กับผู้ที่ติดเชื้อไวรัสตับอักเสบ บี
5.บุคคลที่เกิดในบริเวณที่การติดเชื้อสูง
6.เจ้าหน้าที่บุคลากรทางการแพทย์
7.บุคคลที่ใกล้ชิดกับผู้ที่ติดเชื้อไวรัสตับอักเสบ บี โดยเฉพาะเด็กเล็ก
ระยะการอักเสบ
อาการ ระยะฟักตัว 30 -180 วัน เฉลี่ย 60 - 90 วัน ถ้าติดเชื้อในเด็กแรกคลอด มีโอกาสหายเพียง 10-15% แต่ถ้าติดเชื้อในคนโต มีโอกาสหาย 90 – 95 % 9 อาการส่วนใหญ่ไม่ค่อยมี ตัวเหลือง ตาเหลือง พบได้ 30 % โรคจะรุนแรงถ้าคนนั้นมีโรคตับอยู่ก่อนหรือมีเชื้อไวรัสอื่นร่วมด้วยเช่น HIV 10 มีโอกาสเกิดตับวาย ( Fulminant Hepatitis 0.1 – 0.5% ) ในผู้ที่เป็นเรื้อรังก็คล้ายกันคือไม่ค่อยมีอาการ และถ้าการอักเสบมีอยู่เรื่อยๆ ก็จะลงท้ายด้วยตับแข็ง และมะเร็งตับ
โพสเมื่อ : 04 เม.ย. 2556,14:58   อ่าน 1475 ครั้ง

ผู้ดููแลระบบ น.ส.มัณฑนา  สิงห์บัญ , นายชนิด  บุญชูศร  BM5701 

โทรศัพท์ 0874274093 , 043366558

Email : mantana.pad@gmail.com , mrchanid1308@gmail.com  , isanlivercare@gmail.com