ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
บุคลากร
แบบสำรวจความคิดเห็น
ท่านคิดว่าโรคตับเกิดกับคนในภาคใด
ภาคเหนือ
ภาคกลาง
ภาคใต้
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ทุกภาคทั่วโลก
ดูผลโหวด
สถิติผู้เยี่ยมชม
เปิดเว็บไซต์ 04/08/2012
ปรับปรุง 23/08/2018
สถิติผู้เข้าชม 341042
Page Views 577429
ดาวน์โหลดเอกสาร
เอกสารภายใน
สำหรับผู้ดูแลระบบ
ชื่อผู้ใช้
รหัสผ่าน
ลืมรหัสผ่าน
Liver Care Team

รศ.พญ.วัฒนา สุขีไพศาลเจริญ
ประธาน

นางวิไล สาระพาณิชย์
พยาบาล

นางดวงสุดา พลค้อ
พยาบาล

น.ส.เกรียงไกร พันธ์ดงยาง
พยาบาล

นางมณเฑียร บุญโต
พยาบาล

ผศ.ณิชานันท์ ปัญญาเอก
นักกายภาพ

สิรินทิพย์ วัฒนอุดมโรจน์
เภสัชกร

น.ส.ยุภาพร สุชาตะประคัลภ์
ผู้ช่วยโครงการวิจัยโรคตับ

น.ส.มัณฑนา สิงห์บัญ
ผู้ช่วยโครงการวิจัยโรคตับ

ผู้ดููแลระบบ น.ส.มัณฑนา  สิงห์บัญ , นายชนิด  บุญชูศร  BM5701 

โทรศัพท์ 0874274093 , 043366558

Email : mantana.pad@gmail.com , mrchanid1308@gmail.com  , isanlivercare@gmail.com